Zikir ve O Büyük Gün.......MEHMET ILDIRAR (SEMERKAND DERGİSİ)

2010-10-29 14:07:00

  Cenab -ı Allah'ı en çok zikredilecek vakitlerinden birisi, sabah namazından sonraki vakittir. Bir kimse cemaatle namaz kılar, sonra zikre oturur, güneş doğup işrak vakti çıkana kadar zikre devam eder, sonra da işrak namazını kılarsa, bir nafile hac ve bir umre sevabı yazılır. İnsana en çok menfaat veren saat, sabah namazından sonraki bir saattir. Rasulullah s.a.v. buyurdu ki: “Sabah namazına gidip, sonra gün doğuncaya kadar oturup Allah'ı zikretmek, benim için Allah yolunda savaşmak üzere askerleri güzel atlara bindirmekten daha sevimlidir.” Taberanî'nin bildirdiği başka bir hadis-i şerif de şöyledir: “Hiçbir kimse, Allah'ı anmak kadar kendisini azaptan koruyacak amel işlememiştir.”   Sahabiler sordular:   - Allah yolunda cihad etmekten de mi?   - Evet , Allah yolunda cihad etmek de bunun kadar değildir. Kişi takattan dü ş üp , kılıcı kırılana kadar savaşmış olsa bile.   İmam Ahmed bin Hanbel'in bildirdiği diğer bir hadis-i şerif de şöyledir:      Sahabinin biri Rasulullah'a sordu:   - Allah yolunda cihad edenlerin ecir bakımından en üstünü kimdir, ya Rasullah ?   - Allah'ı en çok anan kimsedir.   - Salih amel işleyenlerin ecir bakımından en üstünü kimdir?   - Allah'ı en çok anan kimsedir.   Namaz, oruç, sadaka ve hac sorulduğunda ise Efendimiz: “Fazla namaz kılmaktan, nafile oruçtan, çok hacdan, çok sadakadan daha efdali , Allah'ı çok anmaktır.” buyurdu. Bunun üzerine Hazret-i Ebu Bekir ve Hazret-i Ömer konuşmaya ba ş ladılar . Hazret-i Ebu Bekir Haz... Devamı